Elkarlan

BAZKIDETU ZAITEZ

Honekin batera datorren eredua bete ezkero bazkide bezela parte hartzen dozu. Honela ingurugiro garbiago eta osasuntzuagoa lortzeko lagunduko dozu, kutsadura elektromagnetikoan aldetik ere. 2.011 urteko saria arrunta 18 €´koa da bazkide bakoitzeko.   

DIRU LAGUNTZA BAZKIDETZA BALDINTZA BARIK

EKEUKO-COVACE´N, edozein arrazoigaitik, ez dogu izan nahi bazkide, ez ni ez etxekorik. EKEUKO-COVACE´N  Boluntariotza legalean ere ezin dogu edo ez nahi dogu parte izan. Baina, elkarteak bera  lana eta jokabidea egiteko, prest gaude laguntza ekonomiko baten bitartez laguntzeko, beste bete behar gehiagoko barik. Kasu honetan, onderengo laukian bete. Hartu gure ezkerrak aurrez.

EKEUKO/COVACE´N BOLUNTARIOTZA.

EKEUKO/COVACE´N bitartez norberen laguntza personala emateko modu asko dagoz. Zertarako? Antolaketan parte hartzeko, norberaren heziketa lortzeko, informazioa biztanle artean zabaltzeko, hitzaldietan parte izateko, antolaketa lanak egiteko eta beste arloko lanak egiteko. Boluntariotzaren laguntza pertsonala, 17/1998 E.A.E. legean menperatzen da. Laguntza motaren baten parte hartu nahi ba´dozu bete irarkian dagokion marra. Emailez hartuko dogu zure mezua.    Ikusi testu osoa »

BERRIAK ERREGURLAKI HARTZEKO ESKARIA

KEM Kutsadura elektromagnetikoarekin erlazionatzen diran sintomak

Osasunaren aldetik KEM kutsadura elektroagntikoarekin sintoma batzuk daude batzeutan ez diranak erlazionatzen. Galdera-sorta edo gida honen bitartez jarri nahi dogu zuek jakitea KEM kaltetu zuzenak zareten ala ez eta neurri baten EHS elektrohipersentiberastasuna dakazuen ala ez.

ESKERRONAK

Web orri hau egitea garrantzizko laguntzak euki dituguz. Gure ezkerrak eta beroenak laguntzaile guztiak.    Ikusi testu osoa »

Pag.1 de1 1